Terug

Richtlijn Feedback geven

Richtlijn Feedback geven

Wat is feedback? uitklapper, klik om te openen

Feedback is het geven van terugkoppeling na een opdracht of vraag. Dit kan bestaan uit alleen goed/fout of een cijfer. In deze richtlijn gaat het echter om inhoudelijke feedback. Feedback geven is een van de belangrijkste didactische middelen voor effectief leren (Hattie&Temperley, 2007). 

Waar kun je feedback toepassen? uitklapper, klik om te openen

Goede inhoudelijke feedback zet je in bij de volgende interactieve werkvormen:

  • Vraagtypes: Stelling, Multiple choice, Multiple response, Short answer*, Long answer*, Essay*
  • Opdrachten: Drag & drop – match, Drag & drop – sorteer, Hotspot  

Deze werkvormen gebruiken we bij e-learning (zoals e-modules en leerpaden) in de vorm van formatieve toetsvragen. Formatieve toetsvragen zijn vragen die gebruikt worden als zelftoets van de lerende. Bij dit soort interactieve werkvormen krijgt de gebruiker altijd direct feedback na de beantwoording van de vraag of voltooiing van de oefening. Dit in tegenstelling tot summatieve toetsvragen, die leiden tot een resultaat (een score of een cijfer), waar feedback vaak achteraf wordt verstrekt.  

*Bij open vragen weet je niet precies wat het antwoord van de ‘invuller’ is, dus kan de feedback bijvoorbeeld een modelantwoord zijn, of een antwoord waarbij je alleen als feedback geeft welke elementen er in het antwoord opgenomen moeten zijn.  

Waaraan voldoet goede feedback? uitklapper, klik om te openen

Didactische uitgangspunten 

  1. Relevant: ga altijd uit van het onderliggende leerdoel bij het formuleren van de vraag en dus ook de daarbij horende feedback.  
  2. Specifiek: geef concreet antwoord op de vraag en op de te kiezen antwoordopties. Leg uit waarom het goede antwoord juist is en, als dat niet uit de tekst af te leiden is, waarom de foute antwoorden niet goed zijn. Ga niet in op andere verbanden. Daar kun je beter een nieuwe pagina/dia voor gebruiken.     
  3. Duidelijk: laat geen ruimte voor interpretatie en voorkom ‘wolligheid’.  
  4. Informatief: goede feedback zorgt ervoor dat je als lerende altijd iets extra’s leert of bevestigd wordt in datgene dat je al wist.  
  5. Juist en objectief: deskundigen zijn het eens over het antwoord.   

Tip uitklapper, klik om te openen

Lees de blogpost Geef met behulp van leertechnologie feedback die lerenden aan het denken zet van Wilfred Rubens voor meer verdieping.

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet